Ηλεκτρονικές Πλακέτες

ηλεκτρονικές πλακέτες (control unit epc cards) για τη ναυτιλία

Διαθέτουμε καινούργιες ή ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρονικές πλακέτες (epc cards) τις οποίες ρυθμίζουμε ανάλογα με τις ανάγκες του πλοίου.

Επίσης, επισκευάζουμε και ρυθμίζουμε παλιές ηλεκτρονικές πλακέτες (epc cards) με χαμηλό κόστος.