Λοιπά – Ελαιουργία

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΣΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΗΣΤΗΡΕΣ

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα λιπαντικών και γράσων για μειωτήρες και διαχωριστήρες.

  • KLUMBER
  • FUCHS
  • ARCANOL /FAG
  • CASTROL
  • SHELL

Aκόμα διαθέτουμε στάτορες, κόσκινα σπαστήρων και ταινίες μεταφορικές. Επίσης επισκευάζουμε monopum με χαμηλό κόστος.