Λοιπά – Ναυτιλία

Με τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα μας εκτελούμε ειδικές κατασκευές και πάσης φύσεως μηχανουργικές εργασίες.